Dokumenter fra kirkebøger og folketællinger

Fars familie

Far er min far, Elmo Kjeld Alsholm (født med navnet Jensen).

Folketællinger fra Aalborg

 1. FT1916: Rantzausgade 38, Kjeld Jensen & Johanne Jensen

Kirkebøger fra Budolfi domsogn, Aalborg

 1. Elmo Kjeld Alsholm, født 27/2 1915
 2. Erhardt Alsholm, født 27/6 1908
 3. Mary Alsholm, født 15/4 1913

Kirkebøger fra Vor Frue Sogn, Aalborg

 1. Elmo Kjeld Alsholm, konfirmeret 14/4 1929

Mors familie

Mor er min mor, Lilly Lydia Alsholm (født Kristensen).

Folketællinger fra Aalborg

 1. FT1916 Rantzausgade 17, Aalborg (Vor Frue Sogn)
 2. FT1921 Ladegaardsgade, Aalborg
 3. FT1925 Moltkesvej 7, Aalborg
 4. FT1930 Moltkesvej 7, Aalborg
 5. FT1940 Moltkesvej 7, Aalborg

Kirkebøger fra Budolfi domsogn, Aalborg

 1. Lilly Lydia Kristensen, født 2/2 1917
 2. Vera Rosita Kristensen, født 14/11 1922
 3. Karl Erik Viggo Harry Kristensen, konfirmeret 5/10 1924

Kirkebøger fra Ansgar Sogn, Aalborg

 1. Lilly Lydia Kristensen, konfirmeret 5/10 1930

Kirkebøger fra Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt

 1. Karl Erik Viggo Harry Kristensen, født 8/6 1910

Farfars familie

Farfar er min farfar, Kjeld Alsholm (født med navnet Jensen).

Folketællinger fra Romdrup sogn, Fleskum herred

 1. FT1787: Søren Jensen 35 år
 2. FT1787: Karen Nielsdatter 22 år
 3. FT1787: Kirsten Jensdatter 24 år
 4. FT1787: Maren Jensdatter 68 år og M. Margrethe Jensdatter 30 år
 5. FT1801: Søren Jensen 47 år, ungkarl
 6. FT1801: Maren Jensdatter 82 år og Maren Margrethe Jensdatter 44 år + 3. Jensdatter
 7. FT1834: Jens Sørensen & Maren Jensdatter
 8. FT1845: Jens Sørensen & Maren Jensdatter
 9. FT1850: Christen Adamsen & Ane Christensdatter
 10. FT1850: Jens Sørensen & Maren Jensdatter
 11. FT1855: Jens Sørensen & Maren Jensdatter
 12. FT1855: Christen Adamsen & Ane Christensdatter
 13. FT1860: Christen Adamsen & Ane Christensdatter
 14. FT1860: Jens Sørensen & Maren Jensdatter
 15. FT1880: Christen Adamsen & Ane Adamsen (f. Christensdatter)
 16. FT1880: Niels Jensen & Mette Kjerstine Christensen
 17. FT1890: Mette Kirstine Christensen og børn
 18. FT1906: Mette Kristensen, Martin Kristensen, Anders Kristensen
 19. FT1916: Mette Kirstine Kristensen
 20. FT1925: Mette Kirstine Jensen
 21. FT1925: Laurine Holsko, født Jensen

Kirkebøger fra Romdrup sogn, Fleskum herred

 1. Jens Sørensøn, født 1719 (nr. 2 fra top)
 2. Søren Jensen, født 1753
 3. Maren Margrethe Jensdatter, født 1756
 4. Kiersten Jensdatter, født 1763
 5. Jens Sørensøn, begravet 1768
 6. Søren Jensen og Karen Nielsdatter trolovet 6/11 1805
 7. Søren Jensen og Karen Nielsdatter copuleret 2/7 1806 ?
 8. Jens Sørensen, født 28/5 1809
 9. Søren Jensen, begravet 14/6 1811
 10. Maren Jensdatter, konfirmation 1. søndag efter påske 1820
 11. Jens Sørensen, konfirmation 1. søndag efter påske 1824
 12. Karen Nielsdatter, død 26/5 1830
 13. Jens Sørensen Væver & Maren Jensdatter, bryllup 31/10 1830
 14. Søren Jensen Væver, født 26/7 1831
 15. Søren Jensen Væver, død 16/8 1831
 16. Søren Jensen, født 15/6 1832
 17. Jens Peter Jensen, født 25/11 1833
 18. Karen Marie Jensen, født 30/5 1835
 19. Karen Jensdatter, født 14/9 1836
 20. Niels Jensen, født 16/12 1837
 21. Niels Jensen, død 2/10 1838
 22. Kirsten Jensen, født 4/2 1839
 23. Niels Jensen, født 21/3 1841
 24. Kirsten Jensen, død 17/11 1842
 25. Kjeld Jensen, født 29/12 1842
 26. Kjeld Jensen, død 3/2 1843
 27. Kjeld Jensen, født 29/11 1843
 28. Kjeld Jensen, død 28/7 1845
 29. Maren Kirstine Jensen, født 31/8 1845
 30. Jens Jensen, født 7/9 1846
 31. Jens Jensen, død 16/4 1847
 32. Ane Jensen, født 21/3 1849
 33. Christen Adamsen & Ane Christensdatter, bryllup 17/10 1849
 34. Mette Kirstine Christensen, født 15/6 1850
 35. Ane Cathrine Christensen, født 15/8 1853
 36. Niels Jensen, konfirmation Paaske 1855
 37. Maren Christensen, født 2/4 1856
 38. Ane Christensen, født 9/6 1859
 39. Mette Kirstine Christensen, konfirmation Paaske 1865
 40. Christen Adam Nielsen, født 15/11 1868
 41. Christen Adam Nielsen, død 9/1 1871
 42. Niels Jensen & Mette Kirstine Christensen, bryllup 31/10 1871
 43. Christine Jensen, født 31/1 1872
 44. Annine Jensen, født 1/12 1873
 45. Jens Sørensen, død 6/2 1875
 46. Jensine Jensen, født 12/9 1875
 47. Marthine Jensen, født 28/7 1877
 48. Caroline Jensen, født 20/3 1879
 49. Kjeld Jensen, født 22/1 1881
 50. Laurine Marie Jensen, født 4/8 1882
 51. Otine Jensen, født 23/2 1884
 52. Elvine Jensen, født 11/2 1886
 53. Christine Jensen, konfirmeret 18/4 1886
 54. Maren Jensdatter, død 11/3 1888
 55. Anine Jensen, konfirmeret 8/4 1888
 56. Niels Jensen (Væver), død 24/6 1889
 57. Jensine Jensen, konfirmeret 6/10 1889
 58. Martine Jensen, konfirmeret 4/10 1891 i Klarup kirke
 59. Martin Christensen, født 21/2 1895
 60. Kjeld Jensen, konfirmeret 21/4 1895
 61. Laurine Marie Jensen, konfirmeret 4/10 1896
 62. Otine Jensen, konfirmeret 14/4 1898
 63. Christen Adamsen, død 5/7 1896
 64. Ane Christensdatter, død 15/1 1900
 65. Elvine Jensen, konfirmeret 14/4 1901
 66. Martin Christensen, konfirmeret 18/4 1909

Kirkebøger fra Storvorde sogn, Fleskum herred

 1. Anne Christensdatter, født 21/11 1818

Kirkebøger fra Ellidshøj sogn, Hornum herred

 1. Adam Levin Sørensen, døbt 27/1 1771
 2. Mette Laursdatter, introduceret i kirken efter dåb 24/8 1783
 3. Adam Levin Sørensen og Mette Lauersdatter, viet 22/6 1800

Kirkebøger fra Gunderup sogn, Fleskum herred

 1. Søren Adamsen, født 1801
 2. Maren Adamsdatter, født 10/7 1803
 3. Lars Adamsen, født 22/11 1805
 4. Søren Adamsen, født 8/1 1808
 5. Mads Adamsen, født 9/5 1810
 6. Johanne Adamsdatter, født 28/9 1812
 7. Chresten Adamsen, født 29/6 1815
 8. Johanne Adamsdatter, død 30/10 1814
 9. Johanne Adamsdatter, født 3/11 1817
 10. Mette Lauersdatter, død 13/8 1818
 11. Chresten Adamsen, konfirmeret 18/4 1830
 12. Adam Levin Sørensen, død 4/2 1851

Kirkebøger fra Gudum kirke, Fleskum herred

 1. Adam Levin Sørensen viet til Kirsten Jensdatter 13/12 1818

Farmors familie

Farmor er min farmor, Johanne Alsholm (født Sørensen).

Brev fra 3. Jydske Infanteriregiment 10/3 1793 (tak til Hans Erik Luther, Aalborg)

 1. Fadderskabssag: Wilhelm Luther far til Carl Wilhelm Luther

Folketællinger fra Frejlev sogn, Hornum herred

 1. FT1787: Søren Laursen & ?? Sørensdatter
 2. FT1801: Søren Laursen & ?? Sørensdatter og Lars Sørensen
 3. FT1834: Lars Sørensen & Ane Larsdatter og Søren Larsen
 4. FT1840: Lars Sørensen & Ane Larsdatter og Søren Larsen
 5. FT1845: Lars Sørensen & Ane Larsdatter og Søren Larsen
 6. FT1850: Lars Sørensen & Ane Larsdatter og Søren Larsen
 7. FT1855: Søren Larsen & Johanne Andersen og Lars Sørensen & Ane Larsen
 8. FT1855: Albertus Carlsen Luther & Ane Cecilie Hansen
 9. FT1855: Albertus Carlsen Luther & Ane Cecilie Hansen (fortsat)
 10. FT1880: Søren Larsen & Johanne Andersdatter og Lars Kristian Sørensen
 11. FT1880: Albertus Karlsen Luther & Anne Cecilie Hansen og Marie Annine Karoline Karlsen Luther
 12. FT1880: Hans Christian Karlsen Luther & Karenmarie Madsen (broder til Marie)
 13. FT1890: Søren Larsen & Johane Andersen
 14. FT1890: Albertus Karlsen Luther & Ane Cecilie Hansen

Folketællinger fra Nørre Tranders sogn, Fleskum herred

 1. FT1890: Lars Christian Sørensen & Marie Sørensen
 2. FT1901: Marie Karoline Anine Karlsen Luther med 5 børn.
 3. FT1901: Albertus Karlsen Luther (i Drastrup).

Folketællinger fra Sæby sogn, Dronninglund herred

 1. FT1834: Marie Jensdatter og Albertus Luther
 2. FT1845: Marie Jensdatter og Albertus Carlsen Luther

Folketællinger fra Budolfi landsogn, Hornum herred, Aalborg amt

 1. FT1850: Julius Carlsen Luther
 2. FT1850: Albertus Carlsen Luther og Cecilie Hansen

Folketællinger fra Aalborg, Klosterjordet

 1. FT1911: Mette Marie Carlsen Luther, enke efter Carl Amalinus
 2. FT1916: Mette Marie Carlsen Luther, enke efter Carl Amalinus
 3. FT1925: Marie Anine Caroline Sørensen, enke efter Lars Christian
 4. FT1930: Marie Anine Caroline Sørensen, enke efter Lars Christian

Kirkebøger fra Frejlev sogn, Hornum herred

 1. Carl Amalinus Carlsen Luther, født 7/10 1854
 2. Lars Christian Sørensen, født 23/5 1855
 3. Anders Sørensen, født 6/9 1856, død 20/9 1856
 4. Othine Marie Carlsen Luther, født 21/8 1856
 5. Ane Margrethe Sørensen, født 31/12 1857
 6. Ane Margrethe Sørensen, død 31/3 1858 (1/4 år)
 7. Othine Marie Carlsen Luther, død 1/6 1858 (1 3/4 år)
 8. Marie Anine Caroline Carlsen Luther, født 28/7 1858
 9. Søren Martinus Sørensen, født 5/3 1859 (Albertus Carlsen Luther, fadder)
 10. Anders Sørensen, født 11/6 1859
 11. Ane Marie Sørensen, født 19/6 1861
 12. Carl Amalinus Carlsen Luther, konfirmation 4/4 1869
 13. Lars Christian Sørensen, konfirmation 3/10 1869
 14. Marie Anine Caroline Carlsen Luther, konfirmation 6/10 1872
 15. Søren Larsen Sørensen, født 12/2 1880
 16. Lars Kristian Sørensen & Marie Anine Karoline Karlsen Luther, bryllup 11/11 1881
 17. Albertus Sørensen (1), død 29/8 1882 (8 dage)
 18. Johanne Sørensen, født 30/9 1883
 19. Albertus Sørensen (2), født 1/9 1885
 20. Ane Cecilie Sørensen, født 12/9 1887
 21. Christine Margrete Sørensen, født 30/8 1889
 22. Poul Albert Carlsen Luther, født 14/10 1890
 23. Katrine Sørensen, født 11/1 1892
 24. Johanne Larsen (født Andersen/Andersdatter), død 18/9 1895

Kirkebøger fra Sæby sogn, Dronninglund herred

 1. Carl Wilhelm Luther & Bodel Maria Jensdatter, bryllup 1/3 1817
 2. Gotfrid Wilhelm Luther, født 31/8 1817
 3. Julius Luther, født 23/3 1820
 4. Albertus Luther, født 8/9 1823
 5. Julius og Gotfred Luther, konfirmation 26/4 1835

Kirkebøger fra Vraa sogn, Børglum herred, Hjørring amt

 1. Anne Cecilie Hansdatter, født 16/5 1818
 2. Anne Cecilie Hansdatter, konfirmeret 1833

Kirkebøger fra Budolfi sogn, Fleskum herred

 1. Anders (Larsen Klitgaard), født 29/12 1789
 2. Margrethe (Poulsdatter), født 18/10 1790
 3. Anders Larsen & Margarethe Poulsdatter, bryllup 1/12 1816
 4. Poul Andersen, født 24/6 1817 (broder)
 5. Johanne Andersdatter, født 24/7 1834
 6. Peter Christian Carlsen Luther, født 9/4 1847
 7. Johanne Andersdatter, konfirmation første søndag efter Michaeli 1848
 8. Søren Larsen & Johanne Andersdatter Klitgaard, bryllup 15/9 1853
 9. Poul Andersen Klitgaard & Maren Nielsdatter, bryllup 14/10 1853 (broder)
 10. Mette Marie Carlsen Luther, f. Buus, enke efter Carl Amalinus, død 8/2 1922
 11. Marie Anine Caroline Sørensen død 23/2 1936

Kirkebøger fra Vor Frue sogn, Fleskum herred

 1. Carl Wilhelm Luther, født 8/3 1793
 2. Christian Peter Carlsen Luther død 10/3 1894
 3. Carl Amalinus Carlsen Luther, død 21/5 1908

Kirkebøger fra Nørre Tranders sogn, Fleskum herred

 1. Ane Katrine Sørensen, død 27/4 1892
 2. Anders Klitgaard Sørensen, født 17/12 1893
 3. Anders Klitgaard Sørensen, død 6/3 1894
 4. Elbert Klitgaard Sørensen, født 23/6 1897
 5. Elbert Klitgaard Sørensen, død 1/7 1897
 6. Johanne Sørensen, konfirmeret 3/10 1897
 7. Lars Kristian Sørensen, død 29/1 1899

Bedstefars familie

Bedstefar er min morfar, Karl Magnus Kristensen.

Folketællinger fra Voer sogn, Dronninglund herred

 1. FT1860: Ole Axelsen med kone og børn, inkl. Niels Chr. Olesen
 2. FT1860: Bodel Catherine Pedersdatter, Brunvang
 3. FT1860: Casper Christensen, Voergaard
 4. FT1880: Ane Marie Kristensen (i tjeneste hos proprietær Henning Nielsen, Albertinesminde nord for Voergård)
 5. FT1880: Niels Chr. Olesen med kone og barn

Kirkebøger fra Voer sogn, Dronninglund herred

 1. Niels Christian Olesen, født 6/6 1858
 2. Axel Olesen, født 16/6 1859
 3. Niels Christian Olesen, konfirmeret 6/10 1872
 4. Ane Marie Christensen, født 11/3 1860
 5. Karl Magnus Kristensen, født 7/10 1884

Kirkebøger fra Albæk sogn, Dronninglund herred

 1. Olise Marie Kristensen, født 8/12 1885

Kirkebøger fra Skæve sogn, Dronninglund herred

 1. Karl Magnus Kristensen, konfirmeret 2/10 1898

Bedstes familie

Bedste er min mormor, Sørine Cathrine Thora Kristensen (født Larsen).

Folketællinger fra Ulsted sogn, Kær herred

 1. FT1880: Lars Christian Pedersen & Inger Petrine Jensen og Lars Peter Larsen
 2. FT1890: Lars Christian Pedersen & Laura Jensine Svendsdatter (fortsætter på næste side med Lars Peter Larsen og Caroline Sørensen)
 3. FT1890: Lars Peter Larsen og Caroline Sørensen (se også ovenfor)

Folketællinger fra Gunderup sogn, Fleskum herred

 1. FT1906: Lars Peter Larsen, Karoline Larsen og Henry Larsen

Folketællinger fra Visborg sogn, Hadsund Ladeplads

 1. FT1911: Sørine Cathrine Thora Christensen med dreng (Karl Erik)

Folketællinger fra Bælum Sogn

 1. FT1911: Lars Peter Larsen, Karoline Larsen og Henry Larsen

Kirkebøger fra Ulsted sogn, Kær herred

 1. Lars Peter Larsen, født 29/10 1867
 2. Christian Abel Ludvig Larsen, født 31/10 1870 (broder)
 3. Lars Peter Larsen, konfirmation 2/10 1881
 4. Inger Petrine Jensen, død i Ulsted 13/4 1883
 5. Christian Abel Ludvig Larsen, konfirmation 5/10 1884
 6. Lars Christian Pedersen viet til Laura Jensine Svendsdatter i Ulsted kirke 17/12 1886
 7. Sørine Cathrine Thora Larsen, født 9/2 1890

Kirkebøger fra Sebber sogn, Slet herred

 1. Caroline Sørensen, født 24/3 1868
 2. Mette Kirstine Madsdatter, død 26/10 1870
 3. Søren Christian Jensen viet til Else Kirstine Christensdatter 18/4 1871
 4. Ane Marie Sørensen født 1/8 1872

Kirkebøger fra Dronninglund sogn, Dronninglund herred

 1. Lars Christian Pedersen, født 19/11 1829

Kirkebøger fra Gunderup sogn, Fleskum herred

 1. Sørine Kathrine Thora Larsen, konfirmeret 10/4 1904

Kirkebøger fra Nørre Tranders sogn, Fleskum herred

 1. Henry Larsen, født 15/12 1896

Kirkebøger fra Visborg Sogn, Hindsted Herred, Aalborg Amt

 1. Caroline Sørensen død 20/2 1912

Oversigter

Far og mor

Elmo Kjeld Alsholm Kjeld Alsholm
Johanne Sørensen
Lilly Lydia Kristensen Karl Magnus Kristensen
Sørine Cathrine Thora Larsen

Farfars familie

Niels Jensen Jens Sørensen Væver

Maren Jensdatter
Søren Jensen
Karen Nielsdatter
Mette Kirstine Christensen Christen Adamsen

Anne Christensdatter
Adam Levin Sørensen
Mette Laursdatter

Farmors familie

Lars Christian Sørensen Søren Larsen
Johanne Andersdatter Klitgaard
Marie Anine Caroline
Carlsen Luther
Albertus Carlsen Luther

Ane Cecilie Hansen
Carl Wilhelm Luther
Bodel Maria Jensdatter

Bedstefars familie

Niels Christian Olesen Ole Axelsen
Margrethe Svendsdatter
Ane Marie Kristensen Casper Christensen
Bodel Catherine Pedersdatter

Bedstes familie

Lars Peter Larsen Lars Christian Petersen
Inger Petrine Jensen
Caroline Sørensen Søren Christian Jensen
Mette Kirstine Madsdatter

aner.php
Sidst ændret: 09.05.2023 kl 14:13:06